Omgevingsonderzoek stadsdeel Haagse Hout

Bij dit onderzoek heeft SOVIC  het stadsdeelkantoor  Haagse Hout betrokken. Haagse Hout bestaat uit de wijken Bezuidenhout, Benoordenhout, Mariahoeve, Haagse Bos en Marlot. Voor dit onderzoek is het SOVIC-programma Gemeenschapcoalities van de Toekomst ingezet. Doel van dit programma is om coalities in de wijken te vormen om samen uitdagingen aan te pakken, meer verbindingen tussen mensen te realiseren om zodoende een krachtiger samenleving te creëren. Het onderzoek is uitgevoerd met gebruikmaking van de zogenaamde issue-scan. Een meetinstrument waarmee wordt gecheckt of de meningen van de bewoners en de doelstellingen van de gemeente over de actuele vraagstukken in de wijk met elkaar overeenkomen. Behalve de bewoners zijn ook organisaties, instellingen en verenigingen in het stadsdeel bevraagd, zoals voetbal-, hockey- en tennisverenigingen, zorgcentra en de bibliotheek. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek worden plannen uitgewerkt, waarmee de burgers en de belangengroepen in de wijken aan de slag kunnen om de vraagstukken aan te pakken.

Partners:            fonds21           rabobank           kansfonds

Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar 2017:HVK Logo liggend RGB124353 VL LOGO 2017  37001 EVF Logo CMYK  knltb logo rgb lig  KOMPAN NoPayoff CMYK  LOGO Nieuwspoort 2017 284C4064 Logo MA NL RGB mboRijnland logo kleur RGB    DH NL Rgb Comp   min OCW Logo1RO VJ Logo 2 RGB pos op wit x nl