Sportclub als Buurthuis van de Toekomst

Sportclub als Buurthuis van de Toekomst

Sportclub als Buurthuis van de Toekomst is een landelijk erkende interventie Een programma dat past in de veranderende samenleving. Want deze is aan het kantelen. De centrale overheid maakt terugtrekkende bewegingen.

Burgers krijgen in toenemende mate mogelijkheden en kansen om uitdagingen in hun omgeving zelf aan te pakken. Zelf verantwoordelijkheid te nemen. Veelal in samenwerking met de lokale overheid, die dichter bij de burgers staat. Kansen en mogelijkheden dus om sociale vraagstukken bij de horens te nemen.

In grote en middelgrote steden tref je wijken aan waar sociaal-maatschappelijke vraagstukken spelen. Vooral in sociaal-economisch zwakke wjken, maar zeker ook in economisch sterkere delen van de stad. Eenzaamheid bij ouderen, bewegingsarmoede bij senioren, hangjongeren, hoge aantallen mensen met een uitkering, integratieproblematiek migranten, armoede, gevoel van onveiligheid, weinig recreatieruimten, etc. Al deze vraagstukken hebben een negatieve invloed op het welbevinden van burgers, op hun toekomstperspectief, op de samenhang in de buurt en brengen voor de gemeenschap hoge kosten met zich mee.

Ruim tien jaar geleden heeft De Sportbank (voorloper van SOVIC) deze problematiek in kaart gebracht en het vraagstuk benadert vanuit de sport. Meer in het bijzonder vanuit de positie en de rol van de sportclubs in de wijken. Samen met een aantal partners, waaronder de Rabobank, is in 2007 het concept Buurthuis van de Toekomst ontwikkeld en in Den Haag gelanceerd. Met  de sportclub als buurthuis. Als ankerplaats in de buurt, een veilige plek voor bewoners om samen te komen. Credo: sport als bindmiddel. Met als doel: Het versterken van de maatschappelijke betekenis van een sportaanbieder voor de omringende wijk.

Subdoelen

Informeren

 1. De sportaanbieder meer zicht geven op de sterktes en zwaktes van haar eigen interne organisatie.
 2. De sportaanbieder bewuster maken van de sociaalmaatschappelijke kwesties die in de omgeving spelen.
 3. De sportaanbieder bewuster maken van de (sportieve) behoeften uit de wijk.
 4. De sportaanbieder bewuster maken van het belang van én de mogelijkheden tot samenwerking met lokale partijen.

Verbinden

 1. Het samenbrengen van de sportaanbieder en verschillende potentiële samenwerkingspartners.
 2. Het verdiepen en uitbouwen van bestaande samenwerkingsverbanden.
 3. Het zichtbaarder maken van de maatschappelijke waarde van de sportaanbieder voor de gemeente en sponsoren.
 4. Het zichtbaarder en aantrekkelijker maken van de sportclub voor wijkbewoners.

Ondersteunen

 1. Het op poten helpen zetten van workshops en andere activiteiten op de sportclub, afgestemd op de behoeften van wijkbewoners.
 2. Het helpen ontwikkelen van een breed en vernieuwend sportaanbod dat aansluit bij de behoeften van wijkbewoners
 3. De sportclub helpen hun accommodatie en faciliteiten efficiënter in te zetten, in samenwerking met lokale organisaties en afgestemd op de behoeften van wijkbewoners.

Hoofddoelgroep

Een sportaanbieder

Intermediaire doelgroepen

Wijkbewoners, lokale organisaties (uit de betreffende wijk).

Landelijk erkende interventie

Het succesvolle Haagse concept is door SOVIC aanzienlijk verder ontwikkeld naar de landelijk erkende interventie Sportclub als Buurthuis van de Toekomst (zie kader hieronder). Deze interventie bestaat uit drie fasen: voorbereiding, uitvoering en continuering. Belangrijke uitbreiding van het oorspronkelijke concept is de voorbereidingsfase: de verdieping in de wijk. Een meting en analyse van de sociale vraagstukken in de wijk en een inventarisatie van de spelers die belang hebben bij het oplossen van de vraagstukken. Met deze zogenaamde stakeholders wordt een coalitie gevormd, die deel gaat nemen aan oplossingsgerichte activiteiten. Uiteindelijk nemen de sportclubs de leiding en ontwikkelen activiteiten die gerelateerd zijn aan de gemeten sociale vraagstukken.

Voor meer informatie:
Sandra Schenk
06 - 46607071
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

De interventie staat vermeld op de landelijke database Gezond en Actief van het RIVM Centrum Gezond Leven (www.loketgezondleven.nl), op de landelijke Sportmenukaart van het NISB (www.effectiefactief.nl), op de database van Platform31 (www.wwidw.nl) en op de landelijke database van Movisie (www.movisie.nl).

Partners:            fonds21           rabobank           kansfonds

Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar 2017:HVK Logo liggend RGB124353 VL LOGO 2017  37001 EVF Logo CMYK  knltb logo rgb lig  KOMPAN NoPayoff CMYK  LOGO Nieuwspoort 2017 284C4064 Logo MA NL RGB mboRijnland logo kleur RGB    DH NL Rgb Comp   min OCW Logo1RO VJ Logo 2 RGB pos op wit x nl