Nieuws

Nationale pilot Sportclub als Buurthuis van de Toekomst van start

20 mrt 2018

Op 20 april jl vond de kick off plaats van de nationale pilot Sportclub als Buurthuis van de Toekomst. Een initiatief van de Rabobank en SOVIC, in samenwerking met de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg.

Doel van deze pilot is de transformatie tot Buurthuis van de Toekomst van de Mixed Hockeyclub Forescate in Voorschoten en de voetbalclubs Blauw Zwart in Wassenaar en RKAVV in Leidschendam-Voorburg.

Inzet van de transformatie is het versterken van de maatschappelijke functie van de clubs in hun omgeving met sport als bindmiddel. Met hun kader en vrijwilligers gaan de clubs activiteiten ontwikkelen gericht op grotere beweeg- en sportparticipatie van wijkbewoners, bevorderen van sociale contacten, verbeteren van de samenhang in de wijken en een bijdrage leveren aan het oplossen van sociale knelpunten.

De samenwerking van de initiatiefnemers, gemeenten en clubs is een bijzondere publiek-private samenwerking en als zodanig een primeur voor Nederland. Voor dit project wordt de erkende interventie Sportclub als Buurthuis van de Toekomst ingezet. Deze is ontwikkeld door Sovic en wordt landelijk sinds 2014 door een aantal sportclubs ingezet.

Het bijzondere van deze interventie is het traject dat voorafgaat aan de totstandkoming van het Buurthuis van de Toekomst. Dit traject bestaat uit een meting en analyse van de sociale vraagstukken in de wijken rond de clubs. Daarnaast wordt geïnventariseerd welke spelers in de wijken belang hebben bij het oplossen van sociale knelpunten. Met deze zogenaamde stakeholders wordt een coalitie gevormd, die deel gaat nemen aan oplossingsgerichte activiteiten. De sportclubs nemen de leiding en ontwikkelen de activiteiten die gerelateerd zijn aan de gemeten sociale vraagstukken.

De gemeten effecten in de wijken worden gemonitord, alsook de op termijn gerealiseerde resultaten. Met deze gegevens wordt een kosten-baten analyse opgemaakt. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wat de bestaande problemen de gemeenschap kosten en wat de baten zijn als gevolg van de activiteiten die het Buurthuis van de Toekomst uitvoert. Een interventie derhalve met een duidelijke meting van effectiviteit en een kosten/baten analyse. Ook deze kosten/baten analyse bij deze interventie is uniek in Nederland.

 

Partners:            fonds21           rabobank           kansfonds

Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar 2017:HVK Logo liggend RGB124353 VL LOGO 2017  37001 EVF Logo CMYK  knltb logo rgb lig  KOMPAN NoPayoff CMYK  LOGO Nieuwspoort 2017 284C4064 Logo MA NL RGB mboRijnland logo kleur RGB    DH NL Rgb Comp   min OCW Logo1RO VJ Logo 2 RGB pos op wit x nl