Gemeenschapscoalities van de Toekomst

Gemeenschapscoalities van de Toekomst

Achterstandwijken, zwakke sociaal-economische wijken, probleemwijken. Dat zijn de meest gebruikte typeringen voor wijken in grote en middelgrote steden. Achterstand, zwak, problemen. Negatieve typeringen. Het denken van alle groepen van mensen die bij deze wijken betrokken zijn wordt hierdoor in een negatieve modus gezet. De aandacht richt zich op de achterstand, de zwakte, de problemen. Overheden gaan vrijwel altijd uit van deze negatieve typeringen, baseren er beleid op en vragen in de wijken om bewonersparticipatie bij de uitvoering van het beleid. Steeds met de nadruk op de problemen. Heel, heel veel initiatieven blijven bij deze aanpak zonder duurzame positieve effecten.

Dat moet anders. En dat kan anders. Maar dan moeten we weg van de problemen, naar de  uitdagingen, de mogelijkheden, de kansen. Naar de potenties, de talenten, de vaardigheden in de wijken. Naar de bewoners, de bedrijven, het onderwijs, de woningcorporaties, de middenstand in deze wijken. Verbindingen leggen tussen al deze groepen. Dan moeten we naar binnen en vandaar uit naar buiten werken. De bewoners  moeten aan de slag. Dat betekent concreet: een kantelbeweging van buurtparticipatie in overheidsbeleid naar overheidsparticipatie in burgerinitiatief. Met de nadruk op verbinding van mensen in een nieuwe samenleving. Een upgrade van het begrip civil society. Civil Society 2.0.

SOVIC-programma Gemeenschapscoalities van de Toekomst

Op deze nieuwe visie van wijkaanpak is het SOVIC-programma Gemeenschapscoalities van de Toekomst gebaseerd. Een visie die ontstaan is in de Verenigde Staten. Vormgegeven naar de Asset Based Community Development methodiek (ABCB methodiek *). Vrij vertaald: ontwikkeling van buurten op basis van aanwezige bronnen. En die bronnen zijn de capaciteiten, talenten, vaardigheden en potenties, die in de buurt aanwezig zijn. Bronnen die wel eens het goud in de buurt worden genoemd.

* De ABCD-methodiek is ontwikkeld door de hoogleraren Kretzmann en McKnight, verbonden  aan de Northwestern Universiteit in Illinois.

Doel

Doel van het SOVIC-programma Gemeenschapscoalities van de Toekomst is om coalities te vormen van stakeholders in de wijken, rondom een specifiek maatschappelijk vraagstuk. Voor de aanpak van de uitdagingen in de buurt zetten deze coalities projecten op en voeren deze uit. De lokale overheid neemt als dienaar van de gemeenschap deel aan deze projecten.

Meetinstrumenten

Het programma bestaat uit een 10-stappenplan waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een aantal meetinstrumenten. Deze meetinstrumenten zijn ontwikkeld in samenwerking met de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Deze meetinstrumenten, zogenoemde scans, hebben de vorm van vragenlijsten en zijn zowel kwalitatief als kwantitatief. Ze worden ingezet om op een gefundeerde en samenhangende manier mogelijke oplossingen van de uitdagingen in de buurt in kaart te brengen. Essentieel daarbij is de vorming van coalities van groepen in de buurt, die belang hebben bij verbeteringen en zich daar voor willen inzetten. De scans maken de kennis, talenten en netwerken van deze belanghebbende partijen zichtbaar. Hun potenties, kracht en vermogen worden ingezet bij de gezamenlijke aanpak van de uitdagingen.

Initiatiefnemers voor het inzetten van het SOVIC-programma kunnen onder meer zijn:

  • gemeenten
  • woningcorporaties
  • culturele verenigingen of stichtingen
  • sportverenigingen


Voor meer informatie:
Sandra Schenk
06 - 46607071
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Partners:            fonds21           rabobank           kansfonds

Sportieve Opening van het Parlementaire Jaar 2017:HVK Logo liggend RGB124353 VL LOGO 2017  37001 EVF Logo CMYK  knltb logo rgb lig  KOMPAN NoPayoff CMYK  LOGO Nieuwspoort 2017 284C4064 Logo MA NL RGB mboRijnland logo kleur RGB    DH NL Rgb Comp   min OCW Logo1RO VJ Logo 2 RGB pos op wit x nl